Damjak

Sesalci > sodoprsti kopitarji > jeleni > damjak

Damjak je tujerodna oz. alohtona vrsta, saj približno zadnjih 10.000 let ni živel na ozemlju Evrope, dokler ga iz Sredozemlja niso začeli naseljevati Rimljani. Zdaj živi v kolonijah v mnogih evropskih državah in drugje po svetu. Zaradi svojih bioloških lastnosti (velika sposobnost prilagajanja in dobra odpornost proti zajedavcem in boleznim) je zelo priljubljen za naseljevanje.

Po 2. svetovni vojni pri nas ni bilo damjakov, dokler jih niso leta 1965 naselili v oboro na Kočevskem in kasneje drugam tudi prosto v naravo.