Projektna skupina

Sodelujoče institucije:

 

Sodelujoči raziskovalci:

 • izr. prof. dr. Boštjan Pokorny (GIS, VŠVO) –
  vodja projekta (šifra raziskovalca: 18112)

 • dr. Katarina Flajšman (GIS) (35362)

 • Ajša Alagić (GIS) (52922)

 • prof. dr. Tom Levanič (GIS) (11595)

 • dr. Hubert Potočnik (BF) (18628)

 • izr. prof. dr. Ivan Kos (BF) (06960)

 • Franc Kljun (BF) (17424)

 • izr. prof. dr. Klemen Jerina (BF) (22515)

 • Jernej Javornik (BF) (39097)

 • izr. prof. dr. Elena Bužan (UP FAMNIT) (24375)

 • doc. dr. Martina Lužnik (UP FAMNIT) (27528)

 • dr. Katja Kalan (UP FAMNIT) (32682)

 • prof. dr. Andrej Šorgo (FNM) (13962)

Financerji: