Jazbec

Sesalci > zveri > kune > jazbec

Jazbec je domorodna vrsta iz družine kun (Mustelidae), v kateri so tudi podlasice, vidre,  ter minki.

Habitat

Gozdovi, ki se velikokrat odpirajo na travnike in polja. Rovi dolgi do 10m, z več vhodi, za kopanje katerih potrebuje suho in odcedno zemljo.

Prehrana

Pretežno vsejed, velik del njegove prehrane predstavljajo deževniki, zelo rad poje tudi žuželke, majhne sesalce, plazilce, dvoživke, ptičja jajca in mlade ptice, od rastlinske hrane pa bodo izbrali jagodičje, poljščine, koreninice in gomolje, lešnike, gobe, itd.

Značilnosti in vedenje

Aktiven predvsem ponoči. Dobro voha in sliši, slabše vidi. V naravi jih dobra tretjina ne preživi tretjega leta starosti. Njegova naravna sovražnika sta volk in ris.

Sobivanje s človekom

Jazbeci so v urbanem okolju prisotni predvsem v Veliki Britaniji, pri čemer se populacije živali, ki živijo v urbanih okoljih, razlikujejo od tistih, ki naseljujejo naravne habitate. Populacije se med seboj razlikujejo po gostoti, številu jazbin, velikosti domačega okoliša in teritorija, obnašanju in rabi prostora. Konflikti z ljudmi se pojavljajo predvsem zaradi prehranjevanja s pridelki na vrtovih, manj pa tudi zaradi kopanja jazbin na javnih in zasebnih površinah. Problemi, o katerih so poročali, so: brskanje po smetnjakih, polomljene ograje, kopanje po travnikih in gredicah ter izkopavanje jam za iztrebke (latrine) na vrtu. Največje odškodnine so povezane s škodo, ki jo jazbeci povzročijo na stavbah in pri kopanju v bližini pokopališč.

Jazbeci obiskujejo naselja tudi pri nas, še bolj pogosto pa se radi znajdejo na kmetijskih površinah z različnimi pridelki.