Kuna belica

Sesalci > zveri > kune > kuna belica

Kuna belica je sinantropna vrsta, kar pomeni, da si življenjski prostor pogosto poišče v antropogenih habitatih, tako na podeželju kot tudi v mestih: npr. na podstrešjih, skednjih in drugih kmetijskih poslopjih, v parkih in drugih urbanih območjih.

Habitat

Gozdni robovi, gozdiči in goščavja ravninskega in močvirnatega sveta.

Prehrana

Njihovo prehrano večinoma predstavljajo mali sesalci, kuščarji, žabe in ptice. Del je tudi rastlinskega izvora.

Značilnosti in vedenje

So pretežno nočne živali in se poleti selijo na dolge razdalje. So dobre plezalke.

Sobivanje s človekom

Do konfliktov s kunami v urbanih okoljih prihaja na več ravneh. (i) plenijo kokoši, hišne ljubljenčke ali se hranijo z vrtninami oz. sadjem; (ii) škoda na objektih, npr. hišah (hrup, pregriznjena izolacija, izločki in iztrebki itd.), ali avtomobilih, kjer pregrizejo različne cevi, kable in izolacije, jih pa tudi onesnažijo s smrdljivimi izločki; slednje je najverjetneje povezano s teritorialnim markiranjem. Kune belice zelo pogosto obiskujejo parkirane avtomobile.