Nutrija

Sesalci > glodalci > nutrije > nutrija

Nutrija je v Sloveniji tujerodna vrsta, ki se je razširila po Evropi zaradi pobega iz kožuhovinarskih farm, ki so začele nastajati v Evropi konec 19. stoletja. V Sloveniji je bila prvič opažena leta 1937 v Mariboru, zdaj pa jo lahko najdemo predvsem ob Savi, Ljubljanici, Muri in Rižani, ter njihovih pritokih.

Habitat

Poleg rek in pritokov, tudi obsežna močvirja in trstišča.

Prehrana

Rastlinska hrana (šaši, trstičje, rogoz…), občasno mehkužci. Njeni plenilci so hermelini, psi, lunji, lisice, šakali in čaplje, ki plenijo predvsem mladiče, saj se lahko odrasle nutrije zelo dobro branijo s svojimi ostrimi zobmi.

Značilnosti in vedenje

Izvira iz tropskih in zmernih območij Južne Amerike, mraz ji ne ustreza.  Zaradi milih zim v zadnjem desetletju, so se pri nas in tudi drugje (Italija, Anglija…) precej namnožile.

Sobivanje s človekom

Nutrija predstavlja v Sloveniji invazivno tujerodno vrsto, kar pomeni, da se v naravi uspešno razmnožuje in širi, ter ogroža naše avtohtone vrste. S svojim prehranjevanjem vpliva na sestavo rastlinskih rečnih združb, vegetacijo ob rečnih bregovih, ki predstavlja kritje in gnezdo za številne ogrožene vrste ptic, rečno erozijo. Domnevno je tudi prenašalec številnih bolezni, zato se jim ni dobro približati. Preglavice največkrat povzroča kmetom, ko jim poje pridelke, sploh če je njiva ali polje v bližini kakšnega vodotoka.