Poljski zajec

Sesalci > zajci in žvižgači > zajci in kunci > poljski zajec

Habitat

Poseljuje celotno Slovenijo od morja do zgornje gozdne meje. Najpogosteje ga najdemo v ravninskih predelih z nekaj drevesne vegetacije, v obsežnih gozdovih je redek, pogostejši je na gozdnih robovih in v bližini kmetijskih parcel.

Prehrana

Rastlinojed, več kot 90% prehrane sestavljajo kmetijske kulture in trave, preostanek še zelišča, plodovi, gobe, jagodičje, poganjki, lubje.

Značilnosti in vedenje

Izredno hitro teče, vidi in sliši. Aktiven je v mraku in ponoči. Ima veliko naravnih plenilcev: lisico, kuno belico in zlatico, sivo vrano, krokarja, ujede, pse, mačke…

Sobivanje s človekom

Poljski zajci lahko povzročijo precejšnjo škodo na malopovršinski pridelavi zelenjave ali cvetja, tudi z objedanjem skorje sadnih dreves in vinske trte.