Šoja

Ptiči > pevci > vrani > šoja

Šoja je najpogostejša predstavnica družine vran v Sloveniji.

Habitat

Listnati in mešani gozdovi s prevladujočimi hrastovimi sestoji, parki in tudi sadovnjaki, kjer povzroča škodo na sadju.

Prehrana

Vsejed. Sadje, semena, želod, žir, nevretenčarji, plazilci in sesalci. Pleni tudi gnezda manjših ptic pevk.

Značilnosti in vedenje

Je glasna in kričava ptica. Želod in žir ji predstavljata pomemben vir prehrane, zato ju skriva za zimsko zalogo. Ker kasneje ne najde vsega, na ta način pomaga razširjati gozdne vrste.

Sobivanje s človekom

Ker je tako splošno razširjena, pogosto zaide tudi v kakšen sadovnjak, kjer si postreže s sadjem, ki je na voljo, in lastnikom povzroči dosti škode.