Začetek projekta “Divjad v naseljih, na cestah in drugih nelovnih površinah: težave, izzivi, rešitve”

S 1. 11. 2018 smo pričeli z izvajanjem projekta Divjad v naseljih, na cestah in drugih nelovnih površinah: težave, izzivi in rešitve (V4-1825), ki ga financirata Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), in sicer v okviru izvajanja Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) »Zagotovimo.si hrano za jutri«.

Raziskovalni projekt bo v obdobju 1. 11. 2018 – 31. 10. 2020 izvajal konzorcij pod vodstvom Gozdarskega inštituta Slovenije in z udeležbo Visoke šole za varstvo okolja; Univerze na Primorskem, Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije; Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani; Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru.

Na tej spletni strani boste lahko sledili vsem aktualnim novicam s področja naših raziskav, našli pa boste tudi vse pomemebne informacije, ki zadevajo divjad na nelovnih površinah.