Predstavitev problematike trkov vozil s prostoživečimi živalmi v Sloveniji na mednarodnem simpoziju v Srbiji

Člani projektne skupine smo se 21. in 22. novembra 2018 v Zemunu (Srbija) udeležili mednarodnega simpozija o zootehniki (International Symposium on Animal Science). Udeležencem iz enajstih držav smo predstavili problematiko trkov vozil z večjimi vrstami prostoživečih živali (parkljarjev in velikih zveri) oz. problematiko povoza teh vrst na cestah in železnicah v Sloveniji ter izkušnje, ki smo jih pri nas dobili z izvajanjem različnih omilitvenih ukrepov. Vsebina, ki smo jo predstavili v predavanju, sovpada s tretjim delovnim sklopom CRP projekta Divjad v naseljih, na cestah in drugih nelovnih površinah.

Predstavitev je na voljo tukaj: