Predstavitev problematike trkov vozil s prostoživečimi parkljarji in zvermi na simpoziju ob 10-letnici Visoke šole za varstvo okolja

6. decembra smo se udeležili simpozija ob 10-letnici Visoke šole za varstvo okolja, z naslovom: Zeleno in modro: okolje, stičišče ved in protislovij, kjer smo govorili o problematiki trkov vozil s prostoživečimi parkljarji in zvermi.

V prispevku so bili predstavljeni: (i) osnovni podatki o problematiki trkov z divjadjo v Sloveniji in v Evropi; (ii) medletna variabilnost v smrtnosti prostoživečih parkljarjev in velikih zveri na prometnicah ter dejavniki, ki so vplivali na bistveno zmanjšanje povoza srnjadi v obdobju 2010 – 2017; (iii) prostorski vzorci trkov in pomen zbiranja podatkov v veliki prostorski resoluciji; (iv) učinkovitost zvočnih odvračalnih naprav, ki so bile po letu 2006 nameščene na 150 najbolj problematičnih odsekov državnih cest. Predstavili smo tudi nekatere upravljavske dileme in obsežne aktivnosti za zmanjšanje števila trkov z divjadjo na državnih cestah in avtocestah, ki jih od leta 2016 naprej koordinirata Visoka šola za varstvo okolja in Gozdarski inštitut Slovenije.

Predavanje o trkih z divjadjo, ki sovpada s tretjim delovnim sklopom CRP projekta, najdete tukaj, knjigo izvlečkov (s CRP sta povezana izvlečka na str. 8 in 9) pa tukaj.