Uvodni sestanek projektne skupine

V četrtek, 15. 11. 2018, je na Gozdarskem inštitutu Slovenije potekal uvodni sestanek projektne skupine CRP projekta V4-1825: Divjad v naseljih, na cestah in drugih nelovnih površinah.

Na sestanku smo se pogovorili o najpomembnejših projektnih ciljih, nekoliko podrobneje definirali projektne sklope, terminski plan izvedbe projekta in odgovornosti partnerjev projektne skupine. Prisotna sta bila tudi dr. Matevž Adamič in Sašo Novinec, predstavnika sofinancerja projekta – Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), ki sta predstavila pričakovanja in vzroke, zaradi katerih so se sploh odločili za razpis te pomembne teme.

Sestanka sta se udeležila tudi predstavnika dveh ključnih ciljnih uporabnikov, Zavoda za gozdove Slovenije (Miha Marenče) in lovske inšpekcije (mag. Igor Simšič), ki smo jima podrobneje predstavili projekt, njegovo strukturo in pričakovane rezultate. Že pred tem smo v ločenih sestankih projekt predstavili predstavnikom Mestne občine Koper in Družbe za razvoj infrastrukture.

Predstavitev z uvodnega sestanka je na voljo tukaj:

CRP Divjad v urbanem okolju_Uvodni sestanek