GeoBioBlitz 2019: Invazivke – grožnja biodiverziteti

Sredi meseca junija je potekal že 4. GeoBioBlitz, tokrat je bila tematika posvečena invazivnim vrstam in njihovim vplivom na biodiverziteto.

Tujerodne vrste so vrste, ki jih je v neko okolje kjer prej niso obstajale, vnesel človek. Invazivna tujerodna vrsta pa je po definiciji Konvencije o biološki raznovrstnosti tujerodna vrsta, ki se je ustalila in se širi ter s tem ogroža ekosisteme, habitate ali vrste. V novem okolju lahko postanejo tekmeci avtohtonim vrstam in z njimi tekmujejo za življenjski prostor, hrano ali druge življenjsko pomembne vire. Neredko so tujerodne vrste plenilci avtohtonih vrst. Obrambni mehanizmi so v veliki meri prirojeni odzivi, ki so se razvili skozi evolucijski proces sobivanja vrst. Ker avtohtone vrste niso prilagojene na izogibanje tujerodnim plenilcem, so zanje lahek plen, kar pogosto vodi v izumrtje avtohtone vrste (LIFE ARTEMIS).

Svoje znanje o invazivkah smo ameriški in slovenski strokovnjaki številnih inštitucij, vključno z Gozdarskim inštitutom Slovenije, Zavodom za varstvo narave, Botaničnim vrtom v Ljubljani, Triglavskim narodnim parkom, Crater Lake narodnim parkom in drugimi, na interaktiven način in na prostem delili z mladostniki iz Slovenije in ZDA.

Sami smo povedali nekaj več o invazivnih tujerodnih sesalcih v Evropi in pri nas, kako in zakaj so bili vnešeni v okolje, katere vrste so najbolj razširjene, kakšni so njihovi vplivi na ekologijo, ekosisteme in ekonomijo ter nenazadnje kako se s takimi vrstami upravlja. Izpostavili smo nutrijo, ki se je v zadnjem desetletju razširila po Sloveniji, v sosednji Italiji (in drugje) pa povzroča velike težave in ogromno škodo, ter udeležencem dali informacije o biologiji te vrste. Imeli smo priložnost nutrije videti tudi v živo (saj jim je neznanec nastavil hrano) in si jih tako pobližje ogledati. Uživali smo v deljenju (in sprejemanju) znanja z mladimi navdušenci in številnimi strokovnjaki, prav tako tudi v inovativnem učnem pristopu.