Spreminjanje življenjskega prostora in nastanek nelovnih površin: spregledan vir konfliktnih dogodkov z divjadjo

V Gornji Radgoni se je 13. aprila odvil že 11. Slovenski lovski dan. Tokrat je bila tema razprave Spreminjanje in izgubljanje življenjskega prostora divjadi. Tudi mi smo se aktivno udeležili tega dogodka s prispevkom Spreminjanje življenjskega prostora in nastanek nelovnih površin: spregledan vir konfliktnih dogodkov z divjadjo. Govorili smo o tem, kako se zaradi spreminjanja življenjskega prostora povečujejo kontaktne cone med urbanimi območji in naravnimi habitati prostoživečih živali, zaradi česar so pogostejše interakcije prostoživečih živali z ljudmi, posledično je tudi več konfliktov. Predstavili smo tudi rezultate analize podatkov o škodnih primerih s strani izbranih vrst divjadi v Sloveniji in s tem vpogled v situacijo pri nas za obdobje med leti 2008 in 2018. Podatke za analizo so nam posredovali z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ugotavljali smo koliko škodnih primerov se pojavlja letno, kako so razporejeni prostorsko in časovno, katere vrste divjadi so glavni povzročitelji škode, ter na katerem tipu nelovne površine in v kakšni obliki povzročajo škodo.

Več o celotnem dogajanju na 11. Slovenskem lovskem dnevu ter o našem predavanju si lahko ogledate v oddaji o lovstvu Dober pogled.

Vsebina, ki smo jo predstavili v predavanju, sovpada s prvim delovnim sklopom CRP projekta Divjad v naseljih, na cestah in drugih nelovnih površinah. Predstavitev je na voljo tukaj: