Predstavitev problematike trkov vozil s prostoživečimi živalmi v Sloveniji na mednarodnem simpoziju v Srbiji

Člani projektne skupine smo se 21. in 22. novembra 2018 v Zemunu (Srbija) udeležili mednarodnega simpozija o zootehniki (International Symposium on Animal Science). Udeležencem iz enajstih držav smo predstavili problematiko trkov vozil z večjimi vrstami prostoživečih živali (parkljarjev in velikih zveri) oz. problematiko povoza teh vrst na cestah in železnicah v Sloveniji ter izkušnje, ki smo jih pri nas dobili z izvajanjem različnih omilitvenih ukrepov. Vsebina, ki smo jo predstavili v predavanju, sovpada s tretjim delovnim sklopom CRP projekta Divjad v naseljih, na cestah in drugih nelovnih površinah.

Predstavitev je na voljo tukaj:

Uvodni sestanek projektne skupine

V četrtek, 15. 11. 2018, je na Gozdarskem inštitutu Slovenije potekal uvodni sestanek projektne skupine CRP projekta V4-1825: Divjad v naseljih, na cestah in drugih nelovnih površinah.

Na sestanku smo se pogovorili o najpomembnejših projektnih ciljih, nekoliko podrobneje definirali projektne sklope, terminski plan izvedbe projekta in odgovornosti partnerjev projektne skupine. Prisotna sta bila tudi dr. Matevž Adamič in Sašo Novinec, predstavnika sofinancerja projekta – Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), ki sta predstavila pričakovanja in vzroke, zaradi katerih so se sploh odločili za razpis te pomembne teme.

Sestanka sta se udeležila tudi predstavnika dveh ključnih ciljnih uporabnikov, Zavoda za gozdove Slovenije (Miha Marenče) in lovske inšpekcije (mag. Igor Simšič), ki smo jima podrobneje predstavili projekt, njegovo strukturo in pričakovane rezultate. Že pred tem smo v ločenih sestankih projekt predstavili predstavnikom Mestne občine Koper in Družbe za razvoj infrastrukture.

Predstavitev z uvodnega sestanka je na voljo tukaj:

CRP Divjad v urbanem okolju_Uvodni sestanek

 

Lisica na Ljubljanskem gradu

Začetek projekta “Divjad v naseljih, na cestah in drugih nelovnih površinah: težave, izzivi, rešitve”

S 1. 11. 2018 smo pričeli z izvajanjem projekta Divjad v naseljih, na cestah in drugih nelovnih površinah: težave, izzivi in rešitve (V4-1825), ki ga financirata Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), in sicer v okviru izvajanja Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) »Zagotovimo.si hrano za jutri«.

Raziskovalni projekt bo v obdobju 1. 11. 2018 – 31. 10. 2020 izvajal konzorcij pod vodstvom Gozdarskega inštituta Slovenije in z udeležbo Visoke šole za varstvo okolja; Univerze na Primorskem, Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije; Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani; Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru.

Na tej spletni strani boste lahko sledili vsem aktualnim novicam s področja naših raziskav, našli pa boste tudi vse pomemebne informacije, ki zadevajo divjad na nelovnih površinah.